NAPRAWIONO: Drukarka HP drukuje dodatkowe puste strony dla dokumentów programu Word

Fixed Hp Printer Prints Extra Blank Pages

hp-printers-drivers Aby naprawić różne problemy z komputerem, zalecamy narzędzie Restoro PC Repair Tool: To oprogramowanie naprawi typowe błędy komputera, ochroni Cię przed utratą plików, złośliwym oprogramowaniem, awarią sprzętu i zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Napraw problemy z komputerem i usuń wirusy teraz w 3 prostych krokach:
 1. Pobierz narzędzie do naprawy komputera Restoro który jest wyposażony w opatentowane technologie (dostępny patent tutaj ).
 2. Kliknij Rozpocznij skanowanie aby znaleźć problemy z systemem Windows, które mogą powodować problemy z komputerem.
 3. Kliknij Naprawić wszystko aby naprawić problemy wpływające na bezpieczeństwo i wydajność komputera
 • Restoro został pobrany przez0czytelników w tym miesiącu.

Kroki, aby naprawić drukarkę HP drukującą puste strony

 1. Sprawdź, czy w dokumencie nie ma dodatkowej pustej strony
 2. Usuń podziały stron ze stron
 3. Zmniejsz rozmiar czcionki dla nieusuwalnych akapitów końcowych
 4. Drukuj tekst ukryty w dokumencie
 5. Wprowadź określony zakres stron po wybraniu opcji Drukuj
 6. Wybierz opcję Drukuj bezpośrednio na papierze
 7. Zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki HP

Nie jest to całkowicie niezwykłe w przypadku Drukarki HP, i innych marek drukarek do drukuj dodatkowe puste strony na końcu dokumentów . Wielu użytkowników drukarek HP oświadczyło na forach, że ich drukarki drukują puste arkusze. Ich drukarki drukują pełne dokumenty wraz z jedną lub więcej dodatkowymi pustymi stronami na końcu.To może nie być taka wielka sprawa, o ile drukowane są główne dokumenty, ale dodatkowe puste strony mogą wolne drukowanie . Oto kilka rozdzielczości, które mogą rozwiązać problemy z drukowaniem przez drukarki HP dodatkowych pustych stron Dokumenty MS Word .

Co zrobić, jeśli drukarka HP drukuje dodatkową pustą stronę

Rozwiązanie 1: Sprawdź, czy w dokumencie nie ma dodatkowej pustej strony

Najpierw sprawdź, czy plik MS Word dokument nie zawiera dodatkowych pustych stron na dole. Jeśli tak, musisz usunąć dodatkową pustą stronę z dokumentu. Aby usunąć puste strony z dokumentów, umieść kursor u góry pustej strony.Następnie naciskaj klawisz Backspace, aż strona zniknie. Alternatywnie umieść kursor u dołu strony tuż nad pustą stroną i naciskaj klawisz Delete.

Rozwiązanie 2: Usuń podziały stron ze stron

Puste strony pojawiają się zwykle na końcu dokumentów, jeśli u dołu stron występują podziały stron. Dlatego usunięcie wszystkich podziałów stron może pozbyć się pustych arkuszy, które są drukowane. Możesz wyświetlać podziały stron i sekcje w dokumentach MS Word, wybierając kartę Strona główna i klikając aplikację Pokaż ukryj przycisk. TMożesz ręcznie usunąć podziały stron i sekcje. Możesz jednak szybciej wymazać wszystkie podziały stron za pomocą narzędzia Zamień w programie MS Word w następujący sposób.

 • Wybierz kartę Strona główna.
 • Kliknij Zastąpić na karcie Strona główna, aby otworzyć okno bezpośrednio poniżej.

 • wciśnij Przenieś >> aby w pełni rozwinąć opcje tego okna. • Wybierz kartę Zamień w tym oknie.
 • Kliknij w polu Znajdź i naciśnij Specjalny przycisk. Następnie wybierz Ręczny podział strony w menu.

 • Kliknij pole Zamień na i naciśnij Zamień wszystko przycisk.
 • Otworzy się okno dialogowe z informacją, że „Program Word zakończył wyszukiwanie dokumentów”I dokonał pewnej liczby wymian. Kliknij dobrze w tym oknie, aby je zamknąć.

- ZWIĄZANE Z: Jak naprawić kolejkę drukarki w systemie Windows 10, 8, 7

Rozwiązanie 3: Zmniejsz rozmiar czcionki dla nieusuwalnych akapitów końcowych

Dodatkowe puste strony są drukowane na końcu dokumentów, gdy znajdują się w nich nieusuwalne akapity końcowe. Nie możesz usunąć akapitu, którego nie można usunąć, ale nadal możesz upewnić się, że zmieści się on na poprzedniej stronie zawierającej jakiś tekst. W ten sposób możesz dopasować nieusuwalny akapit na poprzedniej stronie dokumentu.

 • Najpierw kliknij Pokaż ukryj na karcie Narzędzia główne, aby widoczny był niemożliwy do usunięcia znacznik akapitu.

 • Następnie zaznacz kursorem nieusuwalny znacznik akapitu na pustej stronie.
 • Kliknij w polu Rozmiar czcionki, aby usunąć bieżącą wartość.
 • Następnie wprowadź 01 jako wartość zastępczą, jak pokazano bezpośrednio poniżej. Spowoduje to zredukowanie nieusuwalnego akapitu do małego rozmiaru czcionki, aby zmieścił się na poprzedniej stronie.

Rozwiązanie 4: Wydrukuj ukryty tekst w dokumencie

Może się zdarzyć, że pusta strona wydrukowana z resztą dokumentu zawiera tekst, ale po prostu go nie widać! MS Word zawiera plik Ukryj tekst opcja, którą można wybrać, aby tekst stał się niewidoczny. W ten sposób możesz sprawdzić i wydrukować ukryty tekst w dokumentach programu Word.

 • Kliknij kartę Word’s Fi> le i wybierz Opcje aby otworzyć okno pokazane bezpośrednio poniżej.

 • Następnie kliknij Pokaz po lewej stronie okna, aby otworzyć opcje na migawce poniżej.

 • Wybierz Ukryty tekst opcja.
 • Tuż poniżej znajduje się plik Drukuj ukryty tekst opcja. Wybierz Drukuj ukryty tekst ustawienie, a następnie kliknij dobrze zamknąć okno.
 • Teraz pusty dokument wyświetli ukryty tekst, jeśli taki istnieje, jak na migawce bezpośrednio poniżej. Drukarka wydrukuje ukryty tekst, tak jak wybrałeś Drukuj ukryty tekst opcja.

Możesz również przywrócić niewidoczny tekst na pustej stronie, usuwając zaznaczenie Ukryty opcja. Aby to zrobić, zaznacz ukryty tekst kursorem, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz fa mieć . Następnie możesz odznaczyć Ukryty opcja w oknie Czcionka. Następnie kliknij plik dobrze przycisk; i wydrukuj dokument.

- ZWIĄZANE Z: Pełna poprawka: drukarka pobiera zbyt wiele stron

Rozwiązanie 5: Wprowadź określony zakres stron po wybraniu opcji Drukuj

Domyślnie drukarki zwykle drukują wszystkie strony, co może zawierać dodatkowe puste arkusze w dokumentach. Zamiast tego możesz jednak wydrukować określony zakres stron, aby pozbyć się pustych arkuszy. W ten sposób można zapewnić, że drukarka wydrukuje tylko potrzebne strony, wybierając opcję drukowania określonego zakresu stron.

W ten sposób możesz wydrukować określony zakres stron w programie MS Word.

 • Kliknij kartę Filen>, a następnie wybierz Wydrukować aby otworzyć ustawienia drukowania, jak poniżej. Alternatywnie możesz nacisnąć klawisz skrótu Ctrl + P.

 • Następnie kliknij Drukuj wszystkie strony aby otworzyć podmenu pokazane bezpośrednio poniżej.

   • Następnie wybierz Drukuj zakres niestandardowy w menu.

Wprowadź zakres stron, które chcesz wydrukować. Na przykład, wpisz 1-3, jeśli w dokumencie znajdują się trzy strony, które zawierają tekst.

 • Następnie naciśnij Wydrukować przycisk. Teraz zostanie wydrukowany dokładny zakres stron, które określiłeś, co powinno pomijać dodatkowe puste strony na końcu zadania drukowania.

Rozwiązanie 6: Wybierz opcję Drukuj bezpośrednio na papierze

 • Wybór Drukuj bezpośrednio do drukarki opcja zamiast Nadruk na szpuli ustawienie, może również zatrzymać HP (i other) printe rs printtworzenie dodatkowych pustych stron. Aby wybrać tę opcję, naciśnij klawisz skrótu Windows + R.
 • Wpisz „control.exe printers” w Uruchom i kliknij dobrze aby otworzyć okno Control Pan> nel jak na migawce bezpośrednio poniżej.

 • Następnie kliknij kartę Zaawansowane pokazaną na poniższym obrazku.

 • Wybierz opcję Drukuj bezpośrednio do drukarki na tej karcie.
 • wciśnij Zastosować i dobrze guziki.

- ZWIĄZANE Z: Pełna poprawka: drukarka nie odpowiada w systemie Windows 10, 8.1, 7

Rozwiązanie 7: Zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki HP

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie powoduje zatrzymania dodatkowego pages, ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki HP. Niektórzy użytkownicy potwierdzili, że ponowna instalacja oprogramowania HP naprawiła wydruki pustych stron. Oprogramowanie drukarki HP można ponownie zainstalować w systemie Windows 10 w następujący sposób.

 • Wyjmij przewód USB z drukarki.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk menu Start i wybierz Biegać w menu.
 • Wpisz „appwiz.cpl” w Uruchom i kliknij dobrze aby otworzyć Programy i funkcje.

 • Kliknij swoją drukarkę HP na liście zainstalowanego oprogramowania. Następnie naciśnij Odinstaluj i kliknij tak potwierdzać.
 • Uruchom ponownie system Windows po odinstalowaniu oprogramowania drukarki HP.
 • Otwórz to Strona HP w Twojej przeglądarce.
 • Kliknij Drukarka aby otworzyć stronę w migawce bezpośrednio poniżej.

błąd 25004 Office 2013 Windows 7
 • Wprowadź model drukarki w polu tekstowym i naciśnij Zatwierdź buttonn
 • Kliknij Wybrany system operacyjny pole u góry strony, aby wybrać 32- lub 64-> bitową wersję systemu operacyjnego.
 • Kliknij przycisk Pobierz, aby zapisać oprogramowanie i sterowniki HP w folderze Windows.
 • Następnie możesz ponownie zainstalować wymagane oprogramowanie za pomocą pobranego instalatora HP.

Te poprawki prawdopodobnie zatrzymają drukarki HP drukowanie dodatkowych pustych stron z dokumentami MS Word. Należy pamiętać, że niektóre z powyższych rozdzielczości mogą również naprawić drukowanie dodatkowych pustych stron drukarek innych marek.

POWIĄZANE HISTORIE, KTÓRE MUSISZ SPRAWDZIĆ: