Grafika komputerowa 2D

2d Computer Graphics

Grafika komputerowa 2D to komputerowe generowanie obrazów cyfrowych - głównie z modeli dwuwymiarowych (takich jak modele geometryczne 2D, tekst i obrazy cyfrowe) oraz za pomocą technik specyficznych dla nich. Słowo to może oznaczać dziedzinę informatyki obejmującą takie techniki lub same modele.